På gruppens møte i går kveld stilte gruppeleder Liv Røssland med støttespillere fra Høyre. Til flere gruppemedlemmers store overraskelse møtte både finansbyråd Henning Warloe og helsebyråd Trude Drevland og orienterte om ulike sider ved budsjettet.

Legger ned aldershjem

Om støtten Liv Røssland fikk fra de to Høyre-toppene var nødvendig for å få hennes partifeller med på kuttene vet ikke Bergens Tidende. Men fra godt informerte kilder i partiet vet BT at det i gruppen er betydelig skepsis til de mange kuttforslagene.

Men gruppen har satt foten ned på noen viktige punkter. De godtar ikke nedlegging av Fridalen skole. Får de ikke gjennomslag for dette i forhandlingene med byrådspartiene Høyre, KrF og Venstre, blir det ingen budsjettavtale.

Etter det BT har grunn til å tro er det heller ikke aktuelt å godta kutt i åpen omsorg, derimot skal gruppen motvillig godta nedlegging av aldershjem. Gruppen har òg stilt ultimatum mot nedleggelse av Arna brannstasjon, men Årstad brannstasjon kan etter partiets mening selges.

Dette siste forslaget blir det antakelig enkelt å få gjennomslag for, for her har Frp varaordfører Kristian Helland (KrF) med på laget.

— Målsettingen er å unngå nedleggelse av to brannstasjoner. Ansvaret for brannberedskapen ligger hos bystyret og ikke hos brannsjefen, og det er et ansvar som ligger tungt på oss, sier varaordfører Helland til BT. Han møter Frp til budsjettforhandlinger i dag.

Frykter bybrann

Helland legger ikke skjul på at hans hjerte banker for Arna brannstasjon. Brannsjef Helge Eidnes har fått seg forelagt det mest dramatiske budsjettforslaget i brannvesenets historie med kutt på 15,2 millioner kroner i driftsbudsjettet. Han advarer mot den alvorlige svekkelsen av brannberedskapen som vil følge av slike kutt.

Dersom en brannstasjon må legges ned mener han Arna og ikke Årstad er den som må avvikles, og det ut fra «en kald og kynisk beregning av risikoen».

— Jeg har også frarådd å legge ned Arna brannstasjon, men her blir det et valg mellom brannsmitteområdene i sentrum og risikoen i distriktene. I sentrum er det fem brannsmitteområder. Her kan vi få bybranner. I dette området ligger det også to sykehus og 20 sykehjem. I Arna er det ett sykehjem. Risiko, antall oppdrag og antall innbyggere vekter for å beholde Årstad, sier Eidsnes.

Han viser til situasjonen i Trondheim der politikerne gjennom mange år bygget ned brannberedskapen. Etter storbrannen i byen som kostet 250 millioner kroner, putter bystyret i Trondheim inn 32 millioner over en fire års periode for å bedre brannberedskapen igjen.

— En bybrann på Fjellsiden kan koste over en milliard kroner. Våre forutsetninger for å håndtere store branner i brannsmitteområdene. Blir det brann i dette området kan vi ikke kalle inn styrker etter en time. Vi må feste grepet veldig tidlig, sier Eidsnes

SOM FØR: Fridalen skole kan overleve byrådskuttene fordi Frp vil stille ultimatum i forhandlingene i dag.<p/> FOTO: EIRIK BREKKE