DEBATT

Av Inger-Marie Ytterhorn,

spesialrådgiver, Frps stortingsgruppe

I BT den 29. november spør Jarl B. Høva «Frp — hva nå?» - og svarer på sitt eget spørsmål med å antyde at Frp kommer til å fraskrive seg ansvaret for det budsjettforliket vi har inngått med regjeringspartiene i Stortinget om statsbudsjettet for 2003. Det er ikke vanskelig å forstå - ut fra innholdet i Høvas innlegg - at han selv foretrekker de sosialistiske løsninger på samfunnets utfordringer og problemer. På en slik bakgrunn er det ingen grunn til å tro, eller ønske, at vi skal bli enige om hvilke løsninger som er de beste.

Når Høva hevder at Frp løper fra sitt ansvar vil jeg imidlertid komme med noen bemerkninger til hans insinuasjoner.

Først og fremst budsjettforliket. Fremskrittspartiet er ikke fornøyd med det budsjett som blir vedtatt etter forliket - men det er betydelig bedre enn det budsjettet vi ellers kunne fått! Vi fikk rettet opp en rekke av de usosiale kuttene regjeringen Bondevik hadde foreslått. Jeg kan nevne at vi slipper en heving av egenandelstaket, minstepensjonistene vil fremdeles slippe egenandeler på blå resept, uførepensjonister vil fremdeles kunne ha en friinntekt på ca. 55.000 kroner, satsen for minstefradraget øker, gifte og samboende pensjonister vil få mer enn 11.000 kroner mer i pensjon i løpet av et par år og det innføres ikke begrensning i fradrag for sykdomsutgifter. Dette er bare noen av de endringene vi fikk til.

Jeg skjønner at Høva hadde ønsket at vi ikke skulle klart å få til såpass mange forbedringer for mange av de gruppene som har det vanskelig i Norge i dag. Da hadde han fått det som han ville, nemlig en ny Stoltenberg-regjering som kunne innføre økte skatter og avgifter, dårligere trygdeytelser og pensjoner, dårligere forhold for mange bedrifter i Norge og enda flere utrygge arbeidsplasser.

Fremskrittspartiet løper ikke fra sitt ansvar. Vi har tatt ansvaret for å sørge for at Norge fikk et bedre statsbudsjett for 2003 enn det ellers ville vært mulig i dagens politiske situasjon. Vi håper på at vi skal få anledning til å påta oss et enda større ansvar om ikke så lenge. At politiske motstandere, som Jarl B. Høva ikke liker det er helt naturlig og i orden!