Av Torbjørn Hansen

Stortingsrepresentant Høyre

Sortevik håper at Frp ikke skal heftes med konsekvensene av partiets mange vedtak om å øke offentlige utgifter.

Men Frp's velgere, som ble lovet at Frp ville jobbe for lavere skatter og avgifter, får jo føle konsekvensene. Da kan det ikke være ýfrektý som Sortevik skriver, at Frp må stå til rette for dette. Det som er frekt, er å legge om politikken midt i perioden, og presse opp skattene i samarbeid med sosialistene.

I revidert budsjett ble konsekvensen av Frp's samarbeid med venstresiden synlig ved at opposisjonen økte utgiftene, bl.a. til trygdeoppgjøret. Trygdeoppgjøret økte med 570 millioner i 2003. Permanente utgifter må dekkes inn gjennom kutt i andre utgifter eller økning av skatter.

Økningen av tinglysingsgebyret var ikke Regjeringens ønske. Økningen lå ikke i forslaget til revidert budsjett. Men da Frp, SV og Ap økte utgiftene, måtte regjeringen foreslå inndekning. En del andre utgifter ble kuttet, men det var også nødvendig å øke dette gebyret. Begrunnelsen står omtalt i innstillingen med henvisning til trygdeoppgjøret. Trist og uheldig, men nødvendig.

ýFor hver oppgave staten tar på seg, reduseres sjansen til å senke skatter og avgifter, som igjen påvirker folks frihet til å velge. Vi vil ikke øke, men redusere statens makt i samfunnet.ý uttalte rogalandsrepresentanten Torgeir Høien på Frp's Landsmøte i år. Høien er tidligere trukket frem av ledelsen i Frp som den fagøkonomen som kunne gå god for Frp's økonomiske politikk. Jeg deler Høiens oppfatning når det gjelder offentlige utgifter, skatter og avgifter, men det gjør tydeligvis ikke ledelsen i Frp. Der er det for tiden sosialdemokrati som er den rådende ideologi.

Samarbeidet mellom Frp og venstresiden er blitt omfattende. I vedtak etter vedtak økes statens utgifter. Barnehageavtalen koster 5 milliarder hvert år. Trygdeutgiftene økes med milliarder. Helse skal i følge opposisjonen få mer. Kommunene skal få en milliard til. I sum er dette dramatisk for skattebetalere, som får regningen. Jeg synes dette er alvorlig. Har ikke Sortevik og Frp noen bekymringer over at partiets politikk gir folk fleste høyere skatter og avgifter?

Høyre står fast på skatteløftene, og våre velgere kan stole på at Høyre jobber lojalt for å få løftene gjennomført. Regjeringens mål er å kutte 31 milliarder kroner i skatter og avgifter i stortingsperioden. På to år har vi levert 20 milliarder, men det gjenstår altså en del. Vi ønsker større valgfrihet for den enkelte og bedre rammevilkår for næringslivet og konkurranseutsatte arbeidsplasser. Skal vi unngå økende arbeidsledighet, rasering av konkurranseutsatt næringsliv og høyere rentenivå, må skattelettelser finansieres med begrensning av offentlige utgifter, effektivisering eller gjennom økonomisk vekst.