At holdninger som dette er nedfelt i partiprogrammet er imidlertid ikke avgjørende. Arne Sortevik er selvsagt kjent med at Frps innvandringspolitiske frontfigurer (det skulle være unødvendig å nevne navn) har innført begrepet «fjernkulturelle». Uttrykket er ikke helt presist, men stort sett dekker det afrikanere og asiater.

Dersom Frp hadde vurdert disse kulturer for likeverdige med den norske, ville de selvsagt også bli akseptert av Frp. Slik er det imidlertid ikke. Det er den fjernkulturelle innvandring Frp særlig har reagert mot.

Det er på tide at Frp nå erkjenner at partiets innvandringspolitikk, slik den ytrer seg i praksis, har medvirket til å fremme holdninger som det samme parti påstår at det tar avstand fra.

OLE JOHAN GIERTSEN