Av Karin S. Woldseth,Fremskrittspartiet

Å ta en setning ut av sin sammenheng er også noe underlig, og jeg vil understreke hva det var jeg sa i mitt innlegg på nominasjonsmøtet til Hordaland Frp. Det som var poenget, var nemlig at jeg henviste til de mange eldre og de mange barna som i dag slett ikke kan bevege seg trygt ute på gatene etter mørkets frembrudd, ja sågar noen barn og unge kan ikke engang føle seg trygge til og fra skolen. Den organiserte gjengkriminaliteten er en trussel i de fleste store byer i dette landet. Dette er en kjent sak, og både politi og politikere er hjelpeløse tilskuere til at tryggheten ikke lenger er noen selvfølge i storbyenes gater. Og i den forbindelse var det at jeg sa at man bør sende disse kriminelle personene ut av Norge, og det er det langt flere enn Frp som mener.

At man er så redd for at Fremskrittspartiet skal komme i posisjon at man bruker midler som treffer langt under beltestedet, synes jeg er en svært dårlig måte å drive valgkamp på.

Fremskrittspartiets representanter tar selvsagt avstand fra enhver kriminell handling som er rettet mot hudfarge, religion og etnisk opprinnelse.

At Norge ikke har maktet sin oppgave som vertsland for flyktninger og asylsøkere, kan man ikke belaste Frp for.

At politi og myndigheter nå står maktesløse overfor gjenger som A— og B-gjengene i Oslo, tydeliggjør at tilbudet for dem som har kommet til landet slett ikke er bra nok, og at for å føle tilhørighet og samhold, er det nødvendig for disse å organisere seg i gjenger, som tyr til vold og trusler for å bli hørt og sett.

Så jeg håper at valgkampen kan holdes på et nivå som er oss verdige, og ikke skittkasting og beskyldninger, men saklige forskjeller innen de ulike partiprogrammer.