Av Magne Ødegård

Stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen går ut i mediene med tittelen: «Skyhøye alkoholavgifter tar liv».

Han mener videre at hadde Fremskrittspartiet vunnet frem med sine krav om en kraftig avgiftslette, så hadde liv kunne vært spart. Hans overskrift er likevel kompromissløs. Avgiftene tar liv!

Virkeligheten er ikke slik som Knudsen fabler om. Han undervurderer bakmennenes makt og evne til å omstille seg. For dette dreier seg totalt om en milliardomsetning med enorm fortjeneste. Skulle salget svikte, med lavere priser i det norske markedet som en direkte årsak, blir ikke transporten til Norge skadelidende. I stedet justerer bakmennene sine priser på et nivå som det norske marked til enhver tid er villig til å betale.

Jeg tror Fremskrittspartiet og Ulf Erik Knudsen vil ha stor nytte av å tenke grundig igjennom virkningene av eget partis alkoholpolitikk. Hvis den hadde vunnet frem så hadde tragedier med dødelig utgang, men også andre alkoholrelaterte skader, økt betydelig.

Ikke sjelden opplever vi Carl I. Hagen, John Alvheim, eller andre i Frp, rase over et helsevesen som ligger nede for telling. Korridorpasienter, ventelister, utenlandske leger og sykepleiere. Alt er galt. Samtidig står de selv for en alkoholpolitikk som kun hadde bidratt til en forverring av situasjonen i det samme helsevesen. Finnes det en logisk forklaring på dette?

Frp sin politikk på dette er forbeholdt de som behersker sitt alkoholforbruk. Taperne, som dessverre i altfor stor grad går til grunne, er det ikke så nøye med. For lavere priser samt optimal tilgjengelighet er godt nytt, spesielt for rusavhengige i en tidlig fase. Når denne fasen er over er det ofte rødspriten som bestemmer. Da har Frp for lengst hoppet av lasset.