DEBATT

Av Odd E. Rambøl

I P2s «Politisk kvarter» ble Carl I. Hagen konfrontert med at han nå hører hjemme på venstresiden i norsk politikk, når det gjelder offentlige utgifter. Fremskrittspartiet ligger faktisk langt over Ap i utgifter. Fra før var Fremskrittspartiet kjent som partiet som skulle redusere skatter og avgifter, Høyre blir en pygmé sammenliknet med Frp.

Hagen benektet ikke i Politisk kvarter at Fremskrittspartiet overgikk de tradisjonelle venstrepartiene når det gjelder offentlige utgifter. Han svarte: «Fremskrittspartiet har tatt det beste fra Høyre og Arbeiderpartiet.» Altså Høyres skatte— og avgiftslettelser - og Arbeiderpartiets satsing på velferd, helse og eldreomsorg.

Dermed blir Hagen «mester» i to politiske øvelser; to øvelser som ingen har trodd det var mulig å vinne samtidig: høyresidens skattelettelser og venstresidens offentlig finansierte goder. Overført til idrettsarenaen: Hagen klarer å innbille folk at han skal kunne vinne både maraton og vektløfting i samme mesterskap.

Hagens prestasjon er at han har fått folk til å tro at det er fullt mulig å sprøyte mange titall milliarder inn i norsk økonomi uten at dette vil påvirke inflasjon, rentenivå, kronekurs, eksportindustri og arbeidsledighet.

Min lærer i sosialøkonomi på gymnaset brukte følgende eksempel for å forklare hva inflasjon er: Dersom man tenker seg et land hvor alt som fantes av handelsvarer var 10 murstein, og alt som fantes av penger var 10 kroner, hva ville da én murstein koste? Alle var enige: én murstein ville koste kr 1. Men hva om vi nå doblet pengemengden, (i dag: at vi hentet 10 kroner fra oljefondet), hva ville da én murstein koste? Og alle forsto at da ville prisen bli 2 kroner.

Dette har også Hagen forstått, derfor vil han bruke pengene fra oljefondet til å kjøpe varer og tjenester i utlandet. Og et stykke på vei er dette selvsagt mulig, men når det gjelder de titalls milliardene Hagen har lovet til helse- og eldreomsorg, økte pensjoner, skatte- og avgiftslettelser m.m., så vil det meste bli brukt i Norge.

Og da stiger prisen på «murstein», dvs. prisene på norske tjenester og varer vil stige, noe som gir økt inflasjon, og dermed skal Norges Bank, i henhold til den instruks Hagen har gitt sin støtte, øke renten. Økt rente vil gjøre det lønnsomt for utlendingene å kjøpe norske kroner for å tjene penger på det norske rentenivået, det vil gi økt kronekurs, og norsk eksport vil gå enda mørkere tider i møte.

Hagens lykke er at norske politikere ikke konfronterer han med konsekvensene av hans politikk; i hvert fall ikke på en måte som folk forstår.

Men det er selvsagt mulig at folk uansett vil fortsette å tro, det de helst vil tro: at Hagen kan «vinne maraton og vektløfting» samtidig. Så kanskje gjelder fortsatt Trygve Bulls ord om høyrebølgen på 80-tallet: «Kun en Høyre-regjering kan stanse høyrebølgen.» Bull fikk rett. Heller ikke Hagens politikk vil overleve et møte med virkeligheten.