Og de siste påstander som er kommet frem i mediene om at unge jenter og gutter er blitt misbrukt av personer og tillitsvalgte i Frp i forskjellige sammenhenger, uten å forelegge eller formidle dette videre til andre sentrale eller lokale tillitsvalgte i Frp.

Og kommer på et senere tidspunkt heller ikke med noen opplysninger om navn eller hendelser i politiavhør.

Denne fremgangsmåten og påstandene blir da lite troverdig. Som vil skade de berørte parter på en negativ måte, og i alle tilfelle ikke være til hjelp for dem som er påstått utsatt for overgrep.

Hva har da Helming og andre fremtredende personer i Hordaland Frp av interesse og målsetting ved å bruke denne fremgangsmåten?

Dette er en uverdig og useriøs fremgangsmåte ved å blande kortene for å holde på politiske posisjoner på tragiske og kanskje konstruerte hendelser.

Om dette har ført til at oppslutningen til Frp er svekket, er da dette det politiske miljøet selv å takke.

Og at politiske innlegg fra Frp ikke er kommet med på debattsidene og ellers i mediene er også en konsekvens av at mer upolitiske utspill har dominert i mediene i lengre tid.

Håper snarest på ro i partiet, og at fornuftige innspill kan komme til uttrykk fra våre medlemmer og tillitsvalgte.

Det har alle våre medlemmer krav på.

Magnar Lid,Bergen Frp