Dermed har den kontroversielle menigheten to av sine medlemmer på Frp-listen. Fra før sto ungdommen Glenn Reeves på listen. Nå står rektor ved Levende Ords videregående skole, Torkild Åmland, også der.

Ble strøket igjen

Mandag kveld ble også et tredje medlem av Levende Ord, Kjell Johansen, valgt inn av styret i Bergen Frp, men tirsdag ettermiddag ble han strøket fra listen, fordi han ikke hadde betalt kontingenten sin.

Det er menighetens leder, Enevald Flåten, som har bedt medlemmene sine engasjere seg politisk. Til nå har først og fremst KrF vært arena for menighetens medlemmer, men foran nominasjonsmøtet i Bergen Frp, gjorde Åmland et forsøk på å bli valgt inn. På møtet fikk han ikke stemmer nok, takket være Arvid Blommedals innsats.

Også på styremøtet Bergen Frp holdt i januar ble Åmland foreslått. Da ville et flertall i styret ikke akseptere ham. Igjen var det Blommedals folk som frontet motstanden. Tredje gang lykkes det for Åmland. Med Arvid Blommedal suspendert, fikk Åmland den ene ledige plassen på listen, mot stemmene til tre av styremedlemmene.

Hjelper sine egne

Etter det BT kjenner til fikk menighetens medlemmer melding om at to nye medlemmer var kommet med på listen i går. De visste ikke at det ene medlemmet ble vraket.

Det er liten tvil om at menigheten vil hjelpe sine til en plass i bystyret. Ved to anledninger har Levende Ord-medlemmer langt nede på listen blitt valgt inn i KrFs bystyregruppe. Med menighetens sterke organisasjon i ryggen kan også Reeves og Åmland regne med så mange kumuleringer og slengere under valget at det bringer dem inn i bystyret.

Leder i Bergen Frp, Karin Woldseth, ser ikke dette som noe problem.

— Hadde vi sett på det som problem, hadde vi ikke foreslått Åmland på listen. Vi ser på ham som en ressurs. Han er et medlem i vårt parti på lik linje med andre. Vi spør ikke om hvilken tro de har. Han kan selge et budskap og det har han lyst til å gjøre for oss. Dessuten er det slik at han er på listen på Frps premisser og ikke på Levende Ords premisser.