Berrefjord har lovet: 1. Det skal bare koste 10 kroner å ta bussen i Bergen. 2. Barnehageplasser skal bli gratis. 3. Gratis skolebøker for elever i videregående skole. 4. Hybler til studenter til 50 kroner kvadratmeteren pr. mnd. (det skal altså koste 750 kr. måneden å leie en hybel på 15 kvm!!) 5. Svenske priser på matvarer. 6. Svenske priser på Vinmonopolet. Fra flere hold er det imidlertid reist tvil om Berrefjords løfter er framsatt på vegne av Arbeiderpartiet, man finner dem nemlig ikke i partiets program. Derfor undres man, er dette Arbeiderpartiets – eller Berrefjords, høyst private, løfter.

Kan Frøiland svare: Står Arbeiderpartiet bak de mange løftene fra Berrefjord – og i så fall, hvor i programmet står de? Eller er det hele narrespill og valgflesk fra Berrefjord?

GUNNAR T. MARTINSEN