Av Torbjørn Hansen,

formann Bergen Høyre

Det finnes bare ett parti i dette landet som systematisk bytter politiske vedtak og posisjoner mot milliongaver, og det er Ap. Partiet har så lang erfaring med ýsalgý av politiske vedtak at ukulturen er i ferd med å bli institusjonalisert.

Ap har nå kjørt Bergens økonomi i grøften med 300 millioner kroner i underskudd. Mens de andre store byene har spart, effektivisert og konkurranseutsatt, har Ap i Bergen knapt løftet en finger for å få orden på økonomien. Handlingslammelse er et dekkende ord for byrådsleder Strøm-Erichsens håndtering av krisen. Årsaken er innlysende. Ap-systemet mottar i løpet av en 4-årsperiode rundt 36 millioner kroner fra fagbevegelsen. Gruppeleder i Bergen Ap kommer fra Fagforbundet.

Dermed sitter altså fagbevegelsen, som sponser partiets aktiviteter med millioner av kroner, på begge sider av bordet og bestemmer hvorvidt Bergen kommune skal gjennom omstilling eller ikke. Ap sendte i fjor regningen direkte til byens skolebarn og pensjonister i form av kutt direkte i tjenestene. Samtidig har Ap bygd opp tidenes stab av heltidsansatte tillitsvalgte i Bergen kommune, nærmere 4 ganger flere enn i Stavanger. Dermed ser det ut til at Ap bruker av kommunes budsjetter for å kvittere ut for relasjonen til fagbevegelsen. Hvilket hensyn setter Ap først — milliongavene eller innbyggerne?

Mener Ranveig Frøiland virkelig at LOs milliondonasjoner til Ap ikke gir grunnlag for mistanke om sammenheng mellom penger og Aps vedtak? Kan hun bekrefte at Ap ikke gir tilbakebetaling til fagbevegelsen i form av gunstige vedtak, eller i form av at nødvendige vedtak ikke gjennomføres? Er det ikke også grunn til å anta at det er sammenheng mellom milliongavene fra LO og Aps valgkamptema - som er Nei til modernisering?

Høyre har i alle år mottatt bidrag fra næringslivet. Høyre har en politikk for verdiskapning som næringslivet og dets ansatte nyter godt av. Men støtten er mindre i omfang og det er ingen sammenheng mellom bidrag og enkeltvedtak, ei heller mellom bidrag og folkevalgte verv. I kommende stortingsperiode har NHO og Norges Rederiforbund bestemt å kutte ut partistøtten til Høyre. Opprettholder LO sitt bidragsnivå vil Ap motta 36 millioner i samme periode. Dette skaper over tid slagside i økonomien for de politiske partier.