Den videregående skolen står foran store utfordringer de kommende årene og fritt skolevalg vil ikke løse mange av disse problemene. Det bekymrer meg at regjeringspartiene sine ungdommer er mer opptatt av dette, enn den generelle tilstanden til videregående skole.

Vi får en stor elevvekst i Hordaland de nærmeste årene og alle skolene kommer til å være overfylte. Derfor tror jeg at fritt skolevalg vil ha lav til ingen effekt på kvaliteten på skolene.

Det som trengs er mer penger, slik at vi kan møte de utfordringene som det økte elevtallet vil gi. Arbeiderpartiet ønsker at alle elever skal få et like bra skoletilbud. Det er dårlig politikk å stue «svake» elever bort på B-skoler. Vi vil at alle elever skal få undervisning som bygger på den enkeltes forutsetninger. Vi vil ha nye og bedre måter å undervise på, og kvalitetskrav som sikrer at alle får nødvendig kunnskap og oppfølging.

Den enkelte skole og lærer bør ha store muligheter til å bruke den friheten som finnes innenfor læreplan og lovverk, for å gi en best mulig opplæring.

Vi vil styrke utviklingen av nye, gode arbeidsformer i skolen, som for eksempel lagarbeid, prosjektarbeid, og tverrfaglig samarbeid. Samfunnet trenger alle typer mennesker og vårt karaktersystem evner dessverre ikke å måle alle kvaliteter.

Mange av landets ledere på flere felt, var ikke utpreget skoleflinke.

Det den videregående skole trenger er politikere som tar disse utfordringene på alvor. Det kan vi dessverre ikke si om den sittende regjering. Budsjettforslaget fra BondevikII-regjeringen innebærer samlede kutt i forskning og utdanning på nær en halv milliard kroner. De har kuttet 103 millioner kroner til gratis skolebøker.

Regjeringspartiene lovde stipend i stedet for, men dette er ikke fulgt opp.

Jeg håper at Unge Høyre og Unge Venstre vil komme tilbake med et bredere syn på problemene i den videregående skole, og slutte å bruke fritt skolevalg som et mantra for løsning. Dette har vi hørt i altfor mange år. Å flytte rundt på elever har aldri løst et problem!

AV JORIL CHRISTENSEN ARBEIDERPARTIET