Stortingsrepresentant Olav Akselsen (Ap) mener dette er den uunngåelige konsekvensen av opplysninger samferdselsminister Torild Skogsholm (V) kom med i Stortingets spørretime i går.

— I verste fall kan dette bety at fergene mellom Halhjem-Sandvikvåg og andre innlandsstrekninger blir bemannet med for eksempel ukrainske sjøfolk med dårlige språkkunnskaper, sier Akselsen, som også er leder i næringskomiteen på Stortinget.

«Erstatter nordmenn»

I spørretimen uttalte statsråd Skogsholm at rederier fra andre EØS-land skal kunne delta i konkurransen om innenlandske sjøtransportruter. Hun henviste til en såkalt rådsforordning som gir alle skip under EØS-flagg rett til å transportere passasjerer og gods mellom havner i hvert av de andre EØS-landene.

— Statsråden kommer med helt nye opplysninger. Konsekvensen er at utlendinger med helt andre lønns- og arbeidsbetingelser kan erstatte norsk mannskap på mange fergestrekninger om få år når konsesjonene skal lyses ut, sier Akselsen til BT.

Han frykter at rederier som HSD er sjanseløse hvis de må konkurrere mot utenlandske rederier som har 40 prosent lavere lønnskostnader. Akselsen er overbevist om at svært mange norske fergemannskaper går en uviss fremtid i møte.

Vil ha konkurranse

Skogsholm har en annen vinkling:

— Det er regjeringens politikk å ha konkurranse på ferger, fordi vi tror vi har en gevinst å hente gjennom det, sa samferdselsministeren i Stortinget.

Skogsholm snudde også på flisen og påpekte også at den nye situasjonen gir norsk skipsfart adgang til å yte transporttjenester i hele EØS-området.

Bakgrunnen for at saken havnet i spørretimen er at regjeringen har gitt danske Mols-linjen konsesjon til fergedrift på strekningen Bergen-Stavanger. Ifølge Akselsen er det første gang at man har fått to konsesjoner, såkalt parallellkonsesjoner, på samme fergestrekningen her i landet.

Danske fergeselskaper har et stort konkurransefortrinn. Årsaken er at Danmark har innført nettolønnsordning for alle sjøfolk. Det betyr langt lavere lønnskostnader.

Krever mottiltak

— Den innenlandske fergetrafikken i Norge har hittil ikke vært regnet som konkurranseutsatt, og har derfor ikke vært omfattet av vår egen nettolønnsordning. Nå får vi en helt ny og dramatisk situasjon der norske selskaper umulig kan vinne konkurransen, sier Akselsen.

Han anklager regjeringen for «bevisstløs opptreden» og ber også næringsminister Ansgar Gabrielsen om å redegjøre for hvilke mottiltak regjeringen vil sette i verk.

— Tror du utenlandske rederier vil stå i kø for å sikre seg konsesjon på fergestrekninger langs kysten?

— Det kan man ikke vite på forhånd, men når et dansk rederi mener de kan tjene penger på strekningen Stavanger-Bergen, er det all grunn til å tro at flere vil følge etter, sier Akselsen.

Sikkerheten

Samferdselsminister Torild Skogsholm er ikke redd for at den nye konkurransesituasjonen vil føre til svekket sikkerhet i fergetrafikken.

— Utenlandske rederier er underlagt de samme krav til sikkerhet som norske rederier, blant annet bestemmelser om sjødyktighet og kvalifikasjonskrav til mannskap. De reisende skal møte et mannskap som blant annet kan norsk, sa statsråden i spørretimen.

UTFORDRES: Fergeselskapene på Vestlandet kan bli utkonkurrert av utenlandske rederier med billig arbeidskraft, frykter Arbeiderpartiet.<p/> ARKIVFOTO: HELGE SUNDE