Dette skal ikke reguleres, så lenge det går til eget bruk. Denne nedarvede retten skal dog ikke overføres til utlendinger.

De som driver turistnæring, og som i inntekts øyemed «selger» den frie norske retten til utlendinger burde ikke få lov til dette.

De kunne eventuelt søke om å få fiskekvoter på lik linje med profesjonelle fiskere, og ha plikt til å oppgi fangster som andre profesjonelle fiskere. Vi må få stoppet denne «tyskersyken» før den allemannseide fiskeretten til eget forbruk stoppes for alle.

TERJE SJU