Å drive fritidsfiske i sjøen bør og skal være en allemannsrett såfremt man holder seg til gjeldende regler, dvs. diverse fredningsbestemmelser.Det som nå skjer i Øygarden er nok bare en begynnelse på en ytterligere begrensning på fiske som også vil gjelde oss vanlige fritidsfiskere som har glede av å kunne komme seg ut på sjøen og få seg et gratis måltid fisk, og slippe å betale de idiotisk høye prisene på fisk.Hvis Øygarden kommune får gjennomslag for sitt syn angående begrensning i det nevnte fisket, hvem skal da gå rundt og kikke i fryseboksene til turistene? Dette minner om ren proteksjonisme, og kan godt sammenliknes med det som skjer i Finnmark angående fiske og bærplukking og ellers utnytting av andre ressurser.Det å komme seg ut på sjøen er i dag den beste form for rekreasjon en kan tenke seg, og da gjerne kunne komme hjem igjen med noen måltider med fisk, er helt topp. Og slik vil vi ha det, og ikke noe mer innblanding fra fiskerimyndighetene sin side.MAX KARLSEN,HOBBYFISKER, ASKØY