— Vi har tatt målinger fra tre steder i Hordaland og Ytre Sogn. Alle disse stedene er blåskjellene uten gift, sier sjefingeniør Anna Walde i Næringsmiddeltilsynet i Bergen til bt.no.

Prøvene for Hordaland ble tatt den 3. september i Hjeltefjorden og i Laukhammersund i Sunnhordland.

På Nordhordland og Gulen målestasjon ble det også tatt målinger 3.9. Målestedet er Kvalvågnes, i Lurafjorden. Heller ikke her ble det funnet gift i blåskjellene.

Algegifter

Statens næringsmiddeltilsyn fraråder å spise blåskjell fra flere steder langs norskekysten på grunn av algegifter i skjellene.

Algegift er funnet i skjell fra Skjoldastraumen i Haugaland, Menes i Balestrand i Sogndal, Vemmelsvik og Almenning i Nordfjord, ved Pir 1 i Trondheim, Stokkafjorden i Brønnøysund, Årøya i Alta og Kiby i Vadsø.

Tilsynet anbefaler videre at man spiser skjell tatt fra Borgundfjorden i Ålesund, Frei i Ytre Nordmøre og Mørkvedbukta i Salten med måte.

Klart vann

— Husk å plukke blåskjell der vannet er klart og der det er god sirkulasjon i vannet. Selv om vi har meldt at skjellene er giftfrie, kan det være lokale variasjoner, forklarer Walde.

Du kan alltid ringe Blåskjelltelefonen 22 24 62 99.

KLARE TIL Å PLUKKES: Plukk og slurp de i deg.
Arkiv