Men hva med barna?

Da jeg leste disse artiklene ble jeg provosert, for som kjent jobbes det for tiden med å øke barnetallet i barnehagene. Noe som igjen vil forverre inneklimaet.

Med andre ord skal de få dårligere luft i barnehagene, mens de får bedre i Rådhuset.

For meg blir dette en bekreftelse på at barna i barnehage og skole nedprioriteres til fordel for dem som sitter i Rådhuset. Dette synes jeg er svært tragisk.

La alle få et friskt inneklima, ikke bare de voksne.

Wenche Marit Elde,Førskolelærer