Kvinnheringen kjørte på en hjort. Deretter avlivet og slaktet han den skadde hjorten. I fryseboksen havnet 24,2 kilo hjortekjøtt.

Nå er 38-åringen frikjent for ulovlig jakt av Gulating lagmannsrett, men må betale en bot på 10.000 kroner.

I Sunnhordland herredsrett i fjor ble den nå 38 år gammel mannen fra Husnes i Kvinnherad dømt til 10.000 kroner i bot og inndragelse av 1210 kroner til statskassen. De 1210 kronene er regnet ut fra prisen på hjortekjøtt: 50 kroner per kilo.

Påtalemyndigheten anket dommen.

Nå har Gulating lagmannsrett enstemmig frifunnet mannen for ulovlig jakt. Han ble også frifunnet for kravet om inndragning av to rifler, samt krav om ikke å få drive jakt noen år.

Husneskaren måtte betale boten på 10.000 kroner og hjortekjøttet er flyttet over i statens fryseboks.