Herman Friele ønsker — på samme tid - å øke det kommunale tjenestetilbudet, og få ned det kommunale underskuddet.

Herman Friele er - som praktisk forretningsmann - antakelig meget vel klar over at dette kan være to vanskelige øvelser å kombinere.

Jeg tror det ville være nyttig for velgerne om Herman Friele kunne konkretisere litt nærmere hvordan han ser for seg at dette kan la seg kombinere.

For øvrig ser vi at Herman Friele er opptatt av at byen trenger arbeidsplasser. Dette er meget bra.

BKK er - som vi vet - et stort energikonsern på Vestlandet. En moderne teknologisk bedrift, eksponert for konkurranse, vel 1000 arbeidsplasser, og med eiermajoritet og ledelse her i vår egen region.

Meget verdifulle arbeidsplasser å beholde, og videreutvikle i vårt distrikt!

Hva tenker Herman Friele om bedriften BKK?

Er det et næringsmessig poeng å sikre at denne virksomhet fortsatt styres fra vår region, eller er ikke dette så vesentlig, for Herman Friele og for Høyre?

Herman Friele er også opptatt av at byen trenger et styringsdyktig flertall. Dette er også et bra poeng! Nå har jo bydelsreformen fått mye pepper, og er blitt nokså kvistet. Men det største styringsproblemet i denne perioden vil man kanskje se egentlig ligger i mindretallssituasjonen i bystyret, og Herman Friele peker derfor på noe vesentlig når han understreker viktigheten av å få etablert et flertallsstyre etter valget.

Men om dette bør være et borgerlig flertall, se det er vi neppe fullt så enige om.

Borghild Lieng, bystyrerepresentant Ap