Men for å friske på hukommelsen må vi tilbake til 60-tallet da ordfører August D. Michelsen (kjent som «Gusten») synliggjorde seg blant bergenserne. Det var ikke bare en dag i måneden, men så ofte han kunne, gikk han i byen og snakket med folk, og han kunne sin politikk. Fremdeles er det de som husker ham som en folkets ordfører. Han var kjent for sin omgjengelighet og var opptatt av alt som rørte seg i byen. Han tok også bussen til byen for å kunne treffe og prate mest mulig med byens befolkning.

Når det gjelder ordførerkjedet så ble det første gang tatt i bruk av ordfører Michelsen — og om en ikke husker helt feil fulgte det med en del kriterier på når en kunne ha dette hengende rundt halsen. Det skulle ikke brukes når som helst - men det har kanskje kommet nye regler siden da? En ønsker i alle fall Herman Friele lykke til - det eneste som blir vanskelig for ham nå er å kunne svare på alle politiske spørsmål som folk er opptatt av, ettersom han selv sier at han «kan intet om politikk». Det hadde nok vært en fordel!

BENTE MICHELSEN