Knut H. Opheim,

Bystyremedlem (H)

Først vil jeg henvise Jakobsen til Herman Frieles innlegg «Hva valget står om» i Bergens Tidende 2. august, som er et håndfast og konstruktivt bidrag til den politiske debatten. Deretter må det påpekes at det ikke er overraskende at Jakobsen ikke skjønner innholdet i Høyres politikk.

Herman Friele har ganske rett i at Bergen nå står foran store utfordringer. Det er Jakobsens eget parti som over en periode på 16 år har kjørt Bergen kommune i grøften. Bergen kommune er kommet i et økonomisk uføre. Samtidig som underskuddene stadig øker, fremstår byrådet som fullstendig handlingslammet. Dette har det sågar innrømmet selv. Det eneste byrådet har evnet å gi innbyggerne er et formidabelt underskudd, og tjenestetilbudet rammes gang på gang av vilkårlige kuttforslag og manglende prioriteringer fra byrådets side. Det er tid for skifte!

Våre politiske motstandere, bl.a. Jakobsen, spør stadig om hva som er Høyres løsning for å få Bergen på rett kjøl, og gi innbyggerne mer igjen for pengene. Dette har i en årrekke blitt fremmet gjennom Høyres budsjettforslag så vel som i politiske debatter.

At Bergen på den annen side kommer dårlig ut når det gjelder overføringer fra Staten, bør Jakobsen først ta opp med eget parti. Ap har, i motsetning til Høyre, ikke ønsket å prioritere de store byene fra sentralt hold.

Høyre ser nødvendigheten av å tenke nytt og ønsker å gjennomføre en grunnleggende modernisering og omstilling av kommunen, for å sikre innbyggerne et tilfredsstillende tjenestetilbud. Høyre vil sikre at tjenesteproduksjonen i Bergen kommune skjer på en slik måte at mest mulig av ressursene kommer brukerne til gode, og at innbyggerne sikres valgfrihet. Derfor vil Høyre bruke konkurranseutsetting for å finne optimale organisatoriske løsninger, som gir bedre ressursutnyttelse og kvalitet.

Høyre ønsker å etablere et handlekraftig flertallsbyråd, bestående av et bredt borgerlig flertall, for å gjennomføre de nødvendige omstillingsprosessene og for å gjenvinne Bergen kommunes økonomiske handlefrihet. Bergenserne har krav på at vi prøver ut alternative løsninger for å bedre tjenestetilbudet, og for Høyre vil en god løsning være å ta i bruk nye, desentraliserte driftsformer samt å bruke konkurranse som virkemiddel i kommunal tjenesteproduksjon.