Av some.lunatic@street.level.bg

Men koloniherren snakket ikke denne gangen til dårlig betalte plantasjearbeidere i Sør-Amerika. Nei, han snakket til studenter ved Universitetet i Bergen. Talerstolen hadde han fått av Studentsamskipnaden i Bergen, med god hjelp av Universitetet.

At det omdiskuterte Karrieresenteret valgte å åpne seg selv med å invitere kolonisten Herman Friele jr. til å reklamere for kaffen sin og vri av seg generell, ganske dårlig og svært høyrevridd synsing om arbeidsmarkedet i Bergen, er ingenting mindre enn en skandale. Senteret har til nå prøvd å presentere seg selv som et nøytralt arbeidsformidlingstiltak og møtepunkt mellom studenter og arbeidslivet (noe som jo kunne vært et all right tiltak), men ved å gi hedersplassen på åpningsdagen til en lokalt basert søkkrik kaffekolonist har de fullstendig avslørt hva senteret skal være: Et propaganda— og hjernevaskingsapparat for høyrekreftene og deres markedsliberalistiske evangelium.

Daglig leder for Karrieresenteret Rønnaug Tveit burde for øvrig heller vært lønnet av Bergen Næringsråd enn av studentenes egne penger. Det er nemlig ikke studentene og deres behov for arbeid som står i sentrum. Nei, det overordnede målet er å skaffe flest mulig jobb i «Bergensområdet». Og dersom flere vil jobbe i Bergen, så får vel Friele & Co. det «presset» de så sårt savner i arbeidsmarkedet.

Daglig leder Tveit tok for øvrig kaken totalt da hun avslørte at det var en målsetning å få studentene på Det historisk-filosofiske fakultet til å opprette et eget LexWell (uavhengig studentorganisasjon med klar høyrevri) . Er det ansatte i den «politisk nøytrale» Studentsamskipnaden sin oppgave å stimulere til at det opprettes organisasjoner med bestemte politiske målsettinger? Om så er bør det obligatoriske medlemskapet i Studentsamskipnaden umiddelbart opphøre.

Studentene har jo blitt innpodet at man skal flire av 70-åra og det politiske engasjementet på Nygårdshøyden, av de mest lattermilde kalt «Lenin-høyden». Jeg tror og håper at man en gang kan le av den tiden hvor man skulle støtte søkkrike kaffekolonister og legge seg flatt for deres behov for høyest mulig avkastning.

Kanskje navnet «Friele-høyden» en gang kan høres mellom lattersalvene?