— Vi sitter i dag med aksjer i BKK som gir to prosents avkastning. Hvis vi selger disse og setter pengene i banken, vil det gi 100 millioner årlig i merinntekt. Og det vil ikke påvirke strømprisen, uttalte Friele til BT 1. juni.

Har sluppet skatt så langt

Uttalelsen til Friele kom på bakgrunn av kritikken han fikk for å være svært lite konkret når han fikk spørsmål om hvordan Høyre vil løse kommunenes økonomiske problemer.

Et viktig element i både Høyres og Frps planer for å bedre økonomien er å selge hele BKK. I dag sitter Bergen kommune med 37 prosent av aksjene i selskapet. Beregninger BKK har gjort antyder en salgsverdi for disse aksjene på 4 milliarder 549 millioner kroner. Kommunens gevinst på aksjene er 3,36 milliarder kroner. Og normal gevinstskatt er 28 prosent, noe som gir en skatt til staten på 940 millioner kroner.

Årsaken til at gevinsten blir så stor er at de kommunale eierne ikke solgte aksjer til Statkraft da Statkraft i fjor økte sin eierandel. I stedet fikk de kommunale aksjonærene tilbakebetalt en skattefri gevinst som for Bergen kommunes vedkommende utgjorde 1,4 milliarder kroner.

Etter den søte kløe ...

Men denne gevinsten er ikke lenger skattefri dersom Bergen kommune selger alt. Da må det og betales skatt av tidligere skattefri gevinst, og dermed får staten 940 millioner kroner. Friele vedgår at dette gjør et salg mindre aktuelt.

— Det er to ting som er kommet inn etter at jeg uttalte meg om dette. Det ene er skatten. Det andre er at renten er på vei nedover. Dermed blir også gevinsten av en alternativ plassering av disse pengene spist opp, sier Herman Friele.

— Dette viser hvor vanskelig ting er og hvor hurtig ting endrer seg, legger Friele til.

— Betyr det at du ikke lenger synes salg av BKK-aksjer er en god idé?

— I prinsippet mener jeg at kommunen skal holde seg til sin primære oppgave, nemlig levere tjenester til byens befolkning. Jeg kan ikke skjønne hvorfor det skal være riktig at kommunen skal drive denne typen sekundæroppgaver. Men dette som nå skjer gjør at jeg synes det er riktig å gå to skritt tilbake og vurdere hva som er riktig å gjøre.

Skrekkscenario

Han legger til at det kan være riktig å selge selv om verdien av salget for kommunens del blir lavere.

— En differanse for kommunen på pluss 50 millioner kroner ved å selge kan være stor nok.

— Risikerer ikke Bergen at Statkraft flytter hovedkontoret vekk fra Bergen og gjør BKK til en filial av Statkraft med færre arbeidsplasser på Vestlandet som resultat?

— Det er helt sikkert en fare ved det, for Statkraft vil ønske å ta ut synergi. Og det igjen reduserer verdien av å selge seg ut. En kan godt male mange slike skrekkscenarier på veggen, men før en tar beslutningen om å selge må en veie for og imot, og det er summen av dette som avgjør om du skal selge eller ikke, sier Herman Friele.

KOMMET I TVIL: Høyres ordførerkandidat Herman Friele mener fortsatt det prinsipielt sett er riktig at kommunen ikke eier aksjer i BKK, men mener det er behov for å vurdere et salg grundigere etter at det er kommet frem at staten får en skattegevinst på 940 millioner kroner.<p/> ARKIVFOTO: KNUT STRAND