ARNE SORTEVIK,

STORTINGSREPRESENTANT FRP

Student Pettersen tar feil! Disiplin i skolene er ikke en «gufs» fra fortiden, men et brennaktuelt tema i nåtiden. Den amerikanske rektoren Lorraine Monroe var på besøk i Norge høsten 2002; invitert av Utdanningsdepartement og skolefolk. Hennes resept når hun får svake skoler til å bli gode skoler er tre virkemidler: disiplin, disiplin, disiplin.

Jeg viser til innlegg i Utdanningsforbundets eget blad Utdanning 27.6.2003 der førsteamanuensis Kaare Skagen ved Program for læring i praktisk pedagogikk ved Universitetet i Tromsø omtaler Monroes pedagogikk! La meg legge til at elever som ikke kan følge en regulær undervisning selvsagt skal få et godt tilbud men et annet tilbud. Egen skole for elever med særskilte behov er en god løsning for alle parter — interesserte kan få vite mer om hvordan dette virker i Bergens nabokommune Os - der virker det godt!

La meg avslutningsvis si at når Frp avviser Aps heldagsskole er det ikke bare fordi det er et «knep» for å skaffe gratis SFO og en umyndiggjøring av foreldre og en «voksengjøring» av barn!

Det er også fordi Ap begynner i feil ende. Først må vi bruke dagens skoletid bedre. Da må vi etter Frps mening skape ro i skolen og ro i klassen. Norske elever bråker mest viser internasjonale undersøkelser. Uroen «stjeler» elevenes tid. Dette må vi stoppe. Disiplinen må tilbake i skolen i samarbeid mellom hjem og skole.

Derfor vil vi også ha foreldrestyrte skoler, statlig finansiering og fritt skolevalg med fri skoleetablering slik Sverige har hatt i 10 år og Danmark i mer enn 50 år!