1 januar i år overtok Forsvarsbygg alle bygninger som tilhører Forsvaret og de skal nå leies ut til Forsvaret eller eventuelt annen virksomhet. Luftforsvaret er fra før sterkt redusert i Bergen, kun noen få som fremdeles tjenestegjør på Flesland flystasjon.

Hæren blir nå ytterligere redusert ved nedleggelse av Bergenhus Regiment, noe vi alle sterkt beklager.

Vi får beholde Heimevernet, men etter det jeg vet vil den aktiviteten i hovedsak foregå på Ulven.

Sjøforsvaret er den eneste forsvarsgren som fremdeles vil ha stor aktivitet i Bergen, den vil i tiden som kommer få enda større betydning innen Forsvaret enn den har i dag.

Det er viktig at vi får beholde militær tilstedeværelse og aktivitet på Bergenhus festning, at vi fremdeles får se Splittflagget vaie over festningen og at Bergenhus festning fremdeles blir en ev våre saluttpliktige festninger.

Vi håper å få et Forsvarsmuseum på festningen, likeledes er det å håpe at Vernepliktsverket fremdeles blir å finne der, dette er selvfølgelig gledelig, men dette er etter min mening ikke nok aktivitet.

Vi har nå to muligheter.

Den ene er å forsøke å få omgjort bestemmelsen om å legge ned Bergenhus Regiment, men det tror jeg er en håpløs oppgave.

Et annet alternativ er å flytte Admiralen på Haakonsvern sammen med en del av hans nøkkelpersonell fra Haakonsvern til Bergenhus festning.

En slik løsning vil ikke få økonomiske konsekvenser av betydning.

Det er sikkert en del motstand mot dette etter at Hæren har hatt «kommandoen» på festningen i så mange år, men det synes for meg at den utfordringen MÅ vi ta.

Gjør vi ikke noe nå, kan vi risikere at kontorer og boliger på Bergenhus blir leiet ut til ikkemilitære aktiviteter og det tror jeg ingen bergensere vil sette pris på.

Etter min mening må vi nå stå sammen, politikere, næringsliv, forsvarsvenner, og overbevise våre sentrale politikere om at den eneste fornuftige løsning, slik saken står i dag, er å beordre Admiralen på Haakonsvern til Bergenhus sammen med en del av hans stab.

Den hjelp synes jeg vi som bor i Bergen må kunne forvente å få fra våre sentrale politikere, særlig de som representerer Hordaland på Stortinget.

Egil Jørgen Eikanger, bystyremedlem Høyre