Venstre er det sosialliberale partiet — et alternativ til sosialisme og sosialdemokrati som hemmer friheten for den enkelte - og til høyresiden som tar for lite ansvar for de svakeste og fellesskapet. Frihet for enkeltmennesket og ansvar for hverandre er essensen i den sosiale liberalismen. Venstre er uavhengig av særinteresser og kan derfor tenke nytt og radikalt.

Folkestyre er ingen selvfølge. Det forutsetter engasjerte borgere som tar ansvar, og det forutsetter frihet og lokalt handlingsrom. Venstre krever at kommunene slippes fri fra statlig detaljstyring. Kommunene er forskjellige og sentralstyring bidrar til gal ressursutnyttelse, byråkrati og sløsing. Balansen mellom utgifter til skole, kultur, eldreomsorg, lokal næringspolitikk osv. kan bare bestemmes lokalt. Venstre står for desentralisering og økt frihet til enkeltmennesket, lokalsamfunn og virksomheter i alle landsdeler.

Du er borger - ikke klient eller kunde. Kommunen, fylkeskommunen og staten er til for deg, ikke omvendt. Du er sjefen! Borgeransvaret er grunnlaget for folkestyret. Derfor er Venstre fremst i krav til åpenhet, innsyn og offentlighet, og til kritisk, opplyst debatt. Borgerne må være deltakere, ikke tilskuere. Mangfold i politikken er viktig, og Venstres liberale røst er nødvendig.

Kommunene skal ha det hele og fulle ansvar for felles velferdsgoder som eldreomsorg, skoler, barnehager osv. Det er mindre viktig hvem som utfører oppgavene. Ap/SV er bundet av fagforeninger og går mot private drivere, mens Høyre/Frp har konkurranse som sesamløsning. Venstre ser mindre dogmatisk på dette; finn den beste løsning i hvert enkelt tilfelle og i hver enkelt kommune. Lokal frihet og lokal fornuft, ikke ideologisk blindhet.

Venstre vil føre en offensiv miljøpolitikk basert på fremskritt og vern, vi vil gjøre hverdagen enklere for småbedriftene, vi vil ta mer sosialt ansvar, vi vil slippe skolen fri fra detaljstyring og vi vil skape et moderne kultursamfunn.

Valget står ikke bare mellom blodrødt eller mørkeblått, men også grønt. Stem sosialliberalt i år! Godt valg!

Av Hans-Carl Tveit,

Venstres 1. kandidat til bystyret