Min opplisting av eksempler på det å snakke om en ting — men i handling gjøre det stikk motsatte - må ha falt Holmefjord tungt for bringen. I Holmefjords motinnlegg på nyttårsaften blir det brukt til dels sterke uttrykk mot den eksemplifisering jeg brukte i mitt første innlegg. Det får så være, men når en anklager meg i generelle vendinger for ikke å ha argumenter - uten selv å være i stand til å bringe inn i debatten noe konkret som tilbakeviser mine eksempler, blir det noe for lettvint. Det blir derfor overflatisk å gi argumentasjonen karakter som patetisk og tåpelig.

For det er et uomtvistelig faktum at i den budsjettavtale Fremskrittspartiet inngikk med regjeringspartiene, er det svært mange forhold som viser at partiet valgte bort å rette opp det som de selv gir etiketten «ekstremt usosiale forslag», for å gi langt bedre stilte grupper fordeler. Campingvogneiere, motorsyklister og billigere brennevin er noen eksempler på dette. De innpå 200 mill. kroner dette utgjør kunne vært brukt til å rette opp flere av de usosiale kutt i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2003.

I tillegg til de punktene som jeg tok opp i mitt første innlegg, kan det kanskje for Paul-O. Holmefjord og andre være nyttig å vite at Arbeiderpartiet i sitt alternative forslag til statsbudsjett for 2003, hadde med en rekke tiltak som ville utjevne forskjellene og skape bedre vilkår for svakest stilte.

Tross at regjeringen forventer høyere arbeidsledighet i 2003, kutter regjeringen, med Frps velsignelse, utbetalingene til arbeidsledige med 190 mill. kroner. I tillegg vil kravet til minsteinntekt økes fra 67.000 til 84.000 kroner i året. Dette siste tiltaket vil spesielt ramme ungdom og nyutdannede akademikere. Arbeiderpartiet ville opprettholde fjorårets regler for dagpenger og permitteringer.

Eldreomsorg er et viktig felt for Frp - det er det òg for det partiet jeg tilhører. Det er kommunene som skal sikre innbyggerne en god eldreomsorg, helse- og sosialtjenester, en god skole og tilstrekkelig med barnehageplasser.

Derfor må kommuner og fylkeskommuner ha økonomiske rammer som gjør dem i stand til å tilby de velferdstjenester folk har behov for. Arbeiderpartiet gikk inn for 3 milliarder mer til kommunal sektor. Frp som snakker veldig høyt om eldreomsorg stoppet sammen med regjeringen på 1 milliard, hvor av 287 millioner ble øremerket barnehager.

Til slutt: Ap er ikke på regjeringsjakt nå. Det er Carl I. Hagen og Frp som er faddere for dagens regjering. Et slik fadderskap krever at en tar ansvar. Det har Frp for så vidt også gjort, men i budsjettavtalen viste partiet at når de har makt til å gjennomføre endringer blir det ikke de svakeste som blir prioritert.

Arne Jakobsen (A),

fylkestingsrepresentant