Ei bru over Hardangerfjorden vil gi den korteste fergefrie vei mellom Bergen og Oslo. Stortinget sa i 1996 nei til bygging av ei slik bru.

Men saken har i alle år etter 1996 stått øverst på den fylkeskommunale prioriteringslisten for riksveianlegg i Hordaland. Fylkestinget vil ta saken opp på sitt møte i juni i år og ber administrasjonen innen den tid forberede saken i samarbeid med Statens vegvesen Hordaland og Hardangerbrua AS.

Hardangerbrua er planlagt som en 1.325 meter lang bru, som dermed vil bli en av verdens lengste bruer, dersom den blir bygget. Kostnaden er beregnet til 1.280 millioner kroner. Deler av finansieringen er tenkt dekket med bompenger.

NTB