På velkjent Frp-vis sauser Sortevik sammen en nokså usmakelig miks av fremmedfrykt, innvandring, asylsøkere, kriminalitet og kulturforskjeller.

Det som er trist, er at Sortevik og Frp langt fra er alene om slike holdninger. I praksis har de, sammen med LO, fått med seg Arbeiderpartiet på å hindre nødvendig arbeidsinnvandring til Norge. Venstre er ikke redd for å snakke om problemene og utfordringene i innvandringsdebatten.

Vi skal forholde oss til alt dette, men vi må kunne gjøre det uten at summen blir mistenksomhet mot utlendinger generelt, slik det oser lang vei av Sorteviks argumentasjon. Jeg er helt enig i at vi kan gjøre mye innenlands for å få flere i arbeid og flytte arbeidskraft over fra byråkrati til tjenesteyting. Venstres hovedpoeng er at vi likevel kommer til å mangle hender til viktige samfunnsoppgaver. Det burde Arne Sortevik vite, med sine store kunnskaper om hverdagen i Helse-Norge og i de mange små og store bedrifter i Hordaland som skal bære framtidig velferd. Frp lurer folk opp i stry ved å skape inntrykk av at det bare er å pøse flere oljepenger inn i økonomien, så blir velferdsoppgavene bedre løst.

Problemet er at vi mangler mennesker til å gjøre oppgavene; selv med de tiltakene som helt opplagt bør settes inn for å gjøre helse— og omsorgsyrkene mer attraktive og offentlig sektor enklere, noe Frp og Venstre er helt enige om.

Dessuten er lånerenten så høy at den tynger mange - særlig unge i etableringsfasen. Også noe av dette kan føres tilbake til presset som er i arbeidslivet på grunn av manglende arbeidskraft. Allerede i dag er renten 1-2 prosent høyere enn den hadde trengt å være. Dersom Ap og Frp får gjennomslag for sin kalde politikk, kan vi i fremtiden vente en rente som er enda mye høyere.

Derfor trenger vi arbeidsinnvandring, og ikke minst trenger vi et klimaskifte i synet på mennesker som ønsker å komme til Norge - til gjestfrihet, varme og positiv nysgjerrighet. Det er ingen selvfølge at de menneskene vi trenger i arbeidslivet, ønsker å komme akkurat til Norge. Svært mange land i Vest-Europa har samme utfordringer som oss, og prøver å framstå som gode land å komme til.

Et lite land med kaldt værklima, og kalde politikere som Arne Sortevik og Carl I. Hagen, stiller ikke akkurat først i køen. Venstre vil at Norge skal framstå som – og være – et åpent og tolerant samfunn som ønsker folk velkommen, ikke et samfunn der mistanke og motvilje preger holdningene til utlendinger. Derfor truer Frps fremmedfrykt velferden.

Av Lars Sponheim, Venstres leder og 1. kandidat i Hordaland