I innlegget sier Sortevik bl.a. at Frp er opptatt av noe han beskriver som «null-toleranse» når det gjelder rasisme, kriminalitet og helse. Frp tar avstand fra alle former for rasisme, og at Frp ikke har kamp mot innvandring som hovedsak i valgkampen. Frp fremstilles som et rimelig og moderat parti med relativt sunne holdninger, om enn med en restriktiv innvandringspolitikk. Vidar Kleppe, toppkandidat på Frps stortingsliste i Buskerud, har nylig uttalt at han er landets største anti-rasist. Frps toppkandidat Vidar Kleppe har også sagt at det norske arbeidsliv ikke diskriminerer utenlandske arbeidstakere.

Bildet Frp'erne Sortevik og Kleppe presenterer er åpenbart feilaktig. Frp har definitivt til gode å vise en null-toleranse-holdning i forhold til rasisme, Vidar Kleppe er overhodet ikke landets største anti-rasist og det er et betydelig problem at utenlandske arbeidstakere sliter med å få arbeid i Norge. Og kampen mot kriminelle innvandrere ble tillagt stor vekt av flere av listetoppene i Hordaland Frp på partiets nominasjonsmøte, ifølge BT til stormende applaus.

Det er ikke mindre enn noen uker siden at et fast bystyremedlem for Frp skrev både i Bergens Tidende og i Bergensavisen om innvandrere i Bergen: «Hvorfor skal vi ta imot alle disse som ikke er flyktninger? Er det fordi vi har for lite heroin og ecstasy her i byen,» uttalte offiseren fra Haakonsvern. Dette er en åpenbart halvrasistisk uttalelse fra Frp som det ikke finnes grunn til å tolerere, ikke internt i et parti og ikke eksternt mot media. Det er en typisk null-toleranse-sak, en sak for ledelsen i det sterke «null-toleranse»-partiet.

Men hvor er så kommunalråd/-gruppeleder og stortingskandidat Sortevik? I debatten som følger av Knut Vidar Schjenkens utspill høres ikke et ord fra ledelsen i Frp. Ingen utspill som modererer, forklarer eller tar avstand fra de sterke formuleringene. Det kan være tre årsaker til dette. Den første er at Schjenkens utspill ikke avviker særlig fra Frps holdning til innvandrere. Eller at kommunalråd/-gruppeleder og stortingskandidat Sortevik ikke har nok innflytelse internt til å ta et oppgjør med partifellen. Det tredje alternativet er at «null-toleranse»-linjen bare er et tomt slagord, og at Frp'ere fortsatt kan uttale seg i alle retninger uten at noen korrigerer. I mine øre er Sorteviks nulltoleranse noe som går utover svake grupper i samfunnet, som oftest innvandrere, mens det er svært så høyt under taket i Frp for halvrasisiske holdninger.

Høyre står for en fast forankret og fremtidsrettet borgerlig politikk basert på konservativ ideologi med toleranse og respekt for enkeltindividet som en viktig verdi. I Høyre blir ikke rasistiske holdninger akseptert. Sortevik har fremdeles til gode å vise at det samme gjelder for Frps bystyregruppe i Bergen.

Torbjørn Hansen, stortingskandidatHordaland Høyre