På samme måte som de foreldete skipene KNM «Stavanger», KNM «Sleipner» og KNM «Æger» ble ofre for øvelsessenkning tidligere i år fra norsk side, så planlegger Royal Navy å senke to fullt brukbare fregatter neste år. De er ellers til salgs. På grunn av budsjetthensyn, hovedsakelig.

Nå vet den velinformerte avisleser at den norske marinen har kontrahert fire-fem nye fregatter fra Spania, til en kostnad på flere milliarder kroner, og som skal leveres i løpet av ti års tid. Det er da jeg spør meg om ikke vi i Norge ville være tjent med å kjøpe en av de engelske, utrangerte (men ikke foreldete), eller begge, og så redusere vår innkjøpsordre til spanske Basan tilsvarende.

Sjøforsvaret måtte selvsagt reforhandle avtalen med det spanske verftet. Spørsmålet er om vi nordmenn er tilstrekkelig modige til å gi oss ut på en slik reforhandling, og gode nok til å snakke utenlandsk. Kanskje ville vi måtte betale Basan en halv milliard for å redusere avtalen med (og derved spare) to, tre eller fire milliarder? Og båtene HMS «Boxer» og HMS «Brave» ligger klare til å starte, så vidt jeg kan forstå. Vi vil ikke måtte vente på båter som ennå er på tegnestadiet. (I det minste har ikke jeg fått med meg at kjølen på KNM «Fridtjof Nansen» eventuelt skal være strukket).

STEIN THRANING, SOSIALØKONOM, GRATANGEN