Landet er på topp i verden både innen idrett, kultur og forskning. Cubas internasjonalisme og solidaritet mangler sidestykke. Mer enn 20.000 studenter fra tredje verden har fått gratis universitetsutdanning, mer enn 14.000 barn og 4000 voksne stråleskadde fra Tsjernobyl har fått gratis medisinsk behandling på Cuba. 4200 studenter fra Latin-Amerika og Afrika får gratis legeutdanning på Cuba.

Cuba har i mange år hatt mer helsepersonell i den tredje verden enn hele verden for øvrig. Cuba bidro sterkt til frigjøringen av Angola, Namibia og Sør-Afrika. Pavens vellykkete besøk på Cuba var en moralsk triumf for Fidel Castro og det cubanske folk. Likeså den vellykkete kamp for frigjøringen av seks år gamle cubanske Elián fra fangenskapet i Florida, som til sist ble støttet av et flertall blant USAs befolkning.

NKPs 24. landsmøte 31. mars til 1. april 2001 er glad for at stortingsrepresentant Hallgeir Langeland har fremmet forslag til Nobelkomiteen om at Fredsprisen 2001 tildeles Fidel Castro og det cubanske folk. Vi henstiller til folk, institusjoner og organisasjoner både i Norge og utlandet om å arbeide for at Fidel Castro og det cubanske folk blir tildelt Nobels fredspris.

Vedtatt på NKPs 24. landsmøte.