Ordet «FN-sporet» har vært svært mye brukt, uten at det vel egentlig helt har latt seg forstå hva det egentlig har betydd, annet enn at Bondevik-regjeringen ikke har ønsket å mene noe før FNs sikkerhetsråd har ment noe.

Men lørdag 15. februar må det ha skjedd et skifte i Bondevik-regjeringen, nærmere bestemt et linjeskifte. Dagbladet spurte nemlig Bondevik, i forbindelse med den gigantiske globale antikrigsmarkeringen, som helt sikkert samlet over 100.000 mennesker bare i lille Norge, om markeringen var en støtte til regjeringens linje. Bondevik svarte: «Ja, det er en støtte til fredslinja.» (Dagbladet 16.02.03).

Til hjelp for Bondevik og hans regjering, vil jeg her i utdrag referere det politiske grunnlaget som organisasjonene samlet seg om foran de mange markeringene 15. februar (hele teksten: www.ingenkrig.no). Forhåpentligvis kan dette hjelpe Bondevik-regjeringen til at forståelsen av den nå nye «fredslinjen» ikke blir like uklar som det gamle «FN-sporet» var.

Tekst i utdrag: «Norge må si nei til USAs planer om krig mot Irak, og ikke delta i en krig som USA og andre måtte sette i gang, heller ikke om USA, i strid med folkeretten, skulle få gjennomslag for en krigsresolusjon i FN. (...) En krig vil svekke den internasjonale rettsorden og FN som konfliktløser og fredsskaper. ...»

ESPEN EDVARDSEN, MEDLEM AV ATTAC I BERGEN