Av Kåre Skålvik

Skulle man til å bokføre eminente forfattere, professorer, fredsprisvinnere osv., som ser på avvæpning av Saddam Hussein som tvingende nødvendig, ville det ikke kunne gis spalteplass her. Så påstandene fra Høsteland faller ikke på sin egen urimelighet. De står fjellstøtt!

Det ser dessverre ut til at hatet mot USA øker proporsjonalt med graden av venstrevridning og rødfarge, både her i landet og i verden for øvrig. Slik vil det dessverre fortsatt være, er jeg redd for, hva som enn måtte bli resultatet av frigjøringskrigen. Det snakkes om hundretusener drepte og lemlestede. Vær trygg! Vi skal telle opp når krigen er over og sammenligne. Dette skal vi sørge for også når kampen om freden begynner — sammenligne utsagnene! Terrorisme vekker avsky, å ikke gjøre noe med den burde gjøre det samme. Det motsatte vil på lang sikt føre til at vi alle til slutt må leve med gassmasker på.

Jeg er ikke i stand til å få øye på rasjonell tankegang fra dem som går foran i skrik og skrål mot USA. Nå som før blir det spådd om humanitær katastrofe, slik det ble gjort før Golfkrigen. Nå som den gang, blir det gjentatt i det uendelige, de mange sivile liv som vil gå tapt. Om det går med «tusen» ganger flere liv under terrorregimet til Saddam reflekteres ikke over. Det viktigste synes å være at ikke USA er i nærheten. Er det noen som la merke til noen demonstrasjonstog mot Irak da tusenvis av kurdere og irakere ble massakrert av despoten Saddam? Nå som før fokuseres det på at det er oljen som er USA sitt endelige mål. Biskopen tas som sannhetsvitne på at avvæpningen av Saddam er forfeilet. Han tok grundig feil i Bosnia-konflikten, sammen med de såkalte fredsforskere. Når har disse gått en meter i protesttog, eller løftet en eneste protesterende finger mot de mest groteske massakrer mange andre steder i verden? «Den som tier samtykker.» Å se små barn lide er fryktelig. Er det ikke det de har gjort i lang tid i Irak? Hvor venstrevridd er biskopen? Vi hører påfallende lite til biskopens røst nå etter Bosnia-krigen og Golfkrigen. Jeg takker min skaper for at det ikke er Irak som er i besittelse av våpenarsenalet til USA, og kanskje alle biskoper burde gjøre det samme. Hadde det ikke blitt innført sanksjoner mot Irak så hadde de i dag stått som en betydelig militærmakt.

Fredshyklere er nok rette ordet for alle dere på venstresiden. Dere tok feil da, og vil ta feil igjen. Noen lærer av sine feil, men noen vil gjenta dem for om mulig å bevise at de hadde rett. Venstresiden, både i Norge og i Europa ellers, er farlige for demokratiet. De har holdninger som danner grunnlag for konflikter. Det er kanskje ikke så rart at de har fått noen mapper i arkivet. Jeg har fått høre at det i sin tid var den finske statsminister Uhro Kekkonen som faktisk maktet å redde Norge fra overtramp fra Sovjets side i sin tid. Det er nettopp slike som Ronald Rørvik som må prøve å løfte litt på blendingsgardinen.