I en undersøkelse blant journalister sier hele 80 prosent at en journalist ikke bør lede en politisk kampanje. Vi vil likevel gi både Nome og Borgen kredit for at de har gått på barrikadene for det de tror på. De er også villige til å bære kostnadene som følger av de valg de har gjort.

Samtidig skulle en tro at folk med sterke meninger skulle ha de beste forutsetninger for å tåle andres meninger. Derfor er det med stor undring vi har sett og hørt Nome og Borgen i debatter der de raser mot sine motstandere på en måte vi sjelden ellers opplever. De valser over motdebattanter med ord og karakteristikker som viser at her har toleransen trange kår.

Når de som står fram som fredsfyrster oppfører seg slik mot annerledes tenkende, setter dette hele deres troverdighet i fare. Det er nemlig slike holdninger og handlinger som skaper uovervinnelige motsetninger mennesker imellom. Krig i ord er ofte grunn til krig i gjerning.

Vi vil oppfordre Nome og Borgen til å legge om stilen og opptre som samlende symboler for sitt syn og sin bevegelse. Toleranse og respekt for andre skulle være selvsagt for journalistiske sjeler. Derfor bør de to som taler for fred også opptre fredelig.

Aviser og enkeltpersoner velger ulik side i denne ulykkelige konflikten. En demokratisk debatt i respekt for hverandre vil bringe oss videre. Dette skulle garvede mediefolk forstå bedre enn noen.

GEIR MAGNUS NYBORG,

GENERALSEKRETÆR I FAMILIE & MEDIER — KRISTENT MEDIEFORUM KKL