Mitt inntrykk er at nøytrale reportere som sendes til Israel for å dekke konflikten, får sjokk av å møte den brutaliteten, rasismen og herrefolk-mentaliteten som preger den israelske okkupasjonen av Vestbredden og Gaza.

Kari Smith viser i samme avis hva folk i Israel føler. Israelerne er redde og sinte etter alle selvmordsbombene, og det er forståelig. Men Smith bor i Israel, som er en helt annen verden enn okkupasjonen og elendigheten på Vestbredden og i Gaza. Vi som ikke bor i Israel har nok bedre muligheter for å forstå hvilken desperat situasjon som får en kø av palestinsk ungdom til å melde seg som frivillige til selvmordsbombing mot israelerne.

Palestinerne har levd under okkupasjon i 35 år! Under vilkårlig trakassering, arrestasjoner, tortur og riving av hus. De har ikke møtt vannkanoner, men dødelige geværkuler pakket i gummi når de har forsøkt å demonstrere. Jordbruk og boliger får for lite vann, for vannet ledes til israelske bosettinger der nybyggerne vil opprettholde sine amerikanske dusj-vaner.

Nygård etterlyser alternativer til den israelske offensiven. Har han ikke oppfattet et utall FN-resolusjoner? Svaret er: Opphev okkupasjonen! Begynn å behandle palestinerne som likeverdige mennesker! Svaret er fred, ikke krig.

Men krigsforbryteren Sharon mottar bare flere våpen fra USA, uansett hva han foretar seg.

Da er fred umulig. Og israelerne, som tror de kan krige seg til trygghet, vil dessverre bare høste mer vold.

HALLVARD BIRKELAND,

KRONSTAD