Så tenner de fakler og stiller opp for noe de ikke har noe begrep om. Er det noen som for alvor tror at freden kommer ved at USA trekker sine styrker tilbake? Jeg har ikke hørt om brukbare alternativer til en avvæpning. Om Saddam får leve i fred med sine planer, vil det være for seint å gjøre noe når skaden er skjedd, dette vet vi. Skal vi sitte med hendene i fanget og undre oss på hva som vil skje når det braker løs? Hetsen mot USA er en nedarvet tradisjon, ikke minst i vårt land. Dette er uansvarlig. Irak trenger denne hjelpen snarest. Irak lider.

Det vi kan vite er at Saddam Hussein nå kommer til å bli avvæpnet. Resultatet av en slik avvæpning vil være en seier, ikke minst for Irak selv. Deretter kan både Frankrike og Tyskland puste lettet ut i en tryggere verden. Jeg våger påstanden om at det kommer til å gå med færre sivile liv under angrepet fra USA, enn det ellers går med i terrorregimet til Saddam. I USA sitter det ansvarlige folk og planlegger hvordan sivile liv kan spares. I Irak er det omvendt.

Jeg er rystet over holdningene som gjør seg gjeldende i Europa. Det fortoner seg som om det å gå mot USA er viktigere enn en avvæpning av Saddam. Går Frankrike med en stormaktsdrøm i magen? USA er bare ute etter olje hevdes det. Men hva med Frankrike?

KÅRE SKÅLVIK