Et flertall av politikerne i BKK sin bedriftsforsamling er uhyre kritisk til at Fjordkraft fra 1. juli innførte et gebyr på 288 kroner årlig for å behandle sine kunder. Og etter fusjonen mellom salgsselskapene til Skagerrak Energi og BKK, eier sistnevnte 48,5 prosent i Fjordkraft, som er blitt Norges største kraftleverandør målt i antall kunder. Hudflettes Det er derfor så å si eget selskap, bedriftsforsamlingen snakker om når de hudfletter den nye prispolitikken. En bedriftsforsamling sin viktigste oppgave er å velge styret. Ellers begrenser makten seg stort sett til å henstille til styret og administrasjonen i selskapet. I styret sitter lederne i eierselskapene til Fjordkraft. Politikerne har derfor begrenset innflytelse i det offentlig eide selskapet. Forhatt gebyr Så har da også det forhatte gebyret vært oppe til diskusjon i bedriftsforsamlingen.— Vi uttrykte sterk motstand fordi Fjordkraft hadde så høye kraftpriser i utgangspunktet. Men rådet er ikke blitt tatt til følge, sier bystyrerepresentant Liv Røssland ((Frp).Ordfører Ingmar Ljones (KrF), som også er leder i bedriftsforsamlingen, sier han vil benytte sin posisjon til å prøve å bli kvitt gebyret.Hans-Carl Tveit (V) har byttet selskap, og oppfordrer andre Fjordkraft- kunder til å gjøre det samme.Kollega i bystyret og BKKs bedriftsforsamling Gunnar Bakke (Frp), har også byttet og oppfordrer andre å gjøre likeså.Torstein Dahle (RV) vil bytte torsdag, og starter en aksjon for å få andre til å følge han om selskapet ikke snur.Borghild Lieng (Ap) vurderer å bytte. Det samme gjør Bente Krokeide (Ap), som er kraftig irritert over det nye gebyret.Hilde Onarheim Eide (H), er ikke kunde og føler det heller ikke som sin oppgave å gi råd.Varaordfører Solbjørg Vik i Øygarden, har allerede byttet bort fra Fjordkraft. Hun er litt usikker på om hun vil oppfordre andre til å gjøre det samme, men vil gjennom bedriftsforsamlingen prøve å ta saken opp igjen. Bøtelegging Ordfører Terje Søviknes (Frp) i Os, har byttet bort fra Fjordkraft, og vil anbefale andre å gjøre det samme.- Med forbehold om at dette ikke vil være rolleblanding, da.I Fjordkraft-spørsmålet er han faktisk helt på linje med varaordfører Sigrun Sangolt Natås (Frp) i Sund kommune.– Dette er bøtelegging. Jeg har ikke byttet ennå, fordi jeg føler en viss forpliktelse når jeg sitter i bedriftsforsamlingen. Men jeg bytter når jeg er ferdig der, og oppfordrer gjerne andre kunder til å gjøre det samme.Nestleder i bedriftsforsamlingen, ordfører Martin Vik (Sp) i Kvam, understreker at det er totalprisen som er interessant for kundene. – Men jeg er jo opptatt av at Fjordkraft er såpass konkurransedyktig at de beholder kundene sine.Varaordfører Audun Stusdal i Lindås byttet før gebyret kom.– De hadde rett og slett for høy pris, og det nye gebyret virker provoserende på forbrukerne. Alt skal være med i prisen, slik at prisene er enkle å sammenligne. Det er på tide at Fjordkraft tar ut de stordriftsfordeler de lovet, og gjør det billigere for kundene å handle strøm hos dem.Ordfører Olav Steinar Namtvedt i Radøy kommune, er fortsatt kunde hos Fjordkraft, men vil nå vurdere den samlede prisen deres nøye for å se om andre er billigere.Arne Jakobsen (Ap), som tidligere har vært styreformann i Bergen Lysverker, mener BKK-sjefen Atle Neteland, som er nestleder i Fjordkraft sitt styre nå må rydde opp.- Det burde være en god og miljøvennlig prispolitikk å få ned den faste delen av strømregningen, som brukerne ikke har noen innflytelse på. Også Jakobsen vil nå vurdere å skifte strømleverandør.

VIL HA GEBYRET BORT: Ordfører Ingmar Ljones (KrF), som også er leder i bedriftsforsamlingen, sier han vil benytte sin posisjon til å prøve å bli kvitt gebyret.