Jeg har i ca. 40 år reist verden rundt på mine innkjøpsreiser, dette har medført besøk av hundrevis av fabrikker. Noe man er nødt til for å kontrollere at fabrikkene kan produsere de varene vi ønsker. I disse 40 årene har det foregått en fantastisk utvikling med fabrikkene. I dag møter man topp moderne fabrikker med hensyn til teknisk utstyr, også ser man at det blir lagt veldig vekt på de sosiale forhold som angår arbeiderne. Enten det er private eller statseide fabrikker er de stolte av å vise frem sine fabrikker, som i dag er topp moderne, som ikke står tilbake for noen i den vestlige verden.

Som importør har vi ingen innflytelse over lønnssystemene i de ulike land, men i disse land er der arbeidstakerorganisasjoner som hos oss, som avtaler lønningene, eller myndighetene bestemmer en minstelønnssats. Hva er dårlig og hva er god betaling? Her må man ha grunnlag i levekostnadene i vedkommende land, avgifter og skatter. I China betyr en ny sykkel like mye som en ny bil for en nordmann.

Vi har ingen forutsetning for å blande oss inn i de politiske forhold i andre land. Med våre forretningsvenner kan vi diskutere hva vi mener vi har å tilføye andre land, men vi har også meget å lære fra disse land. Jeg tenker da spesielt på hvordan de i disse landene tar seg av den eldre generasjon som gjør dem uavhengige av staten, noe som svikter hos oss.

Det har med å vise ydmykhet og respekt for andre raser og livsformer, og at problemer løses gjennom gjensidig respekt for å få til en bedre verden. Dette må være et mål for oss alle, så vi unngår konflikter, sult og tragedier som rammer millioner av mennesker. Så vil også fremtiden bli bedre for oss alle.

Carin Leffler uttaler:

«Tekstilbransjen er en av verstingene. Likevel har vi ikke fått noen etisk merking av klær i Norge.»

Sitat slutt.

Der finnes ingen regler for etisk merking for tekstilvarer i Norge, hva man nå legger i dette ordet. Imidlertid har Spar Kjøp i sine innkjøpskontrakter avtaler hva gjelder barnearbeid, miljømerking. Vi har innledet et godt samarbeid med stiftelsen miljømerking i Norge.

Siden journalist Tor Olav Mørseth er veldig fokusert på min formue, at man har en stor formue bygger på at man har bygd opp en sunn bedrift.

I dagens situasjon med konkurser, oppsigelser er det viktig at bedriftene har stor egenkapital. Det betyr at man eier driftsbygninger, driftsmidler, varelager etc., og at man ikke har for stor gjeld. Resultatet av dette er at man som eier får en stor formue, men den er bunnet i bedriften.

Det gjør at bedriften man driver er en trygg arbeidsplass, man ser i dag tragiske skjebner der bedrifter har tapt egenkapitalen og går konkurs.

Derfor må man snarest mulig fjerne formuesskatten som direkte tærer på egenkapitalen. Uten solide bedrifter med god egenkapital og rike jordnære eiere som er opptatt av å skape nye arbeidsplasser, er fremtidens Norge full av usikre arbeidsplasser.

Spar Kjøp A/S, v/Helge Eide Knudsen