Av Erlend Blakstad Haffner, Stud.rep. NAL, Stud. Bergen Arkitektskole (BAS)

Universitetet i Bergen holder til på en rekke lokaliteter i Bergens sentrum primært på Nygårdshøyden. Flere av lokalene er utidsmessige og bærer preg av å være tiltenkt andre formål enn administrasjon og undervisning. Området var som kjent et av Bergens mest fornemme boligstrøk, før forfall og universitet inntok Høyden.

Hvis universitetsfunksjoner flytter fra boligområdene ned til MKV vil Høyden gjenoppstå som attraktivt boligstrøk, området vil også bli befolket etter klokken 16.00 og den økte gjennomgangstrafikken vil sannsynligvis sette en stopper for narkotikaomsetningen i parken. Et nytt universitetsområde med studentboliger og undervisningslokaler på Mjellem og Karlsens gamle verftsområde vil revitalisere hele Møhlenpris og Nygårdshøyden. En utbygging vil være et byutviklingsgrep, Bergen sentrum vil bli utvidet mot Solheimsviken og utdanningsinstitusjonene UIB og HIB vil ligge i umiddelbar nærhet, med gode muligheter for samarbeid.

Med dagens konkurranse om studentene utdanningsinstitusjonene imellom kan UIB markere seg for studentene med en visjonær arkitektonisk profil. Det kan dannes et tun for studie og fritid i nær forbindelse, slik det er vanlig å se i andre europeiske land. Slik legges et bedre grunnlag for de sosiale møtene studentene imellom, noe som vil føre til økt trivsel og popularitet. Bergen har akutt behov for studentboliger og et tilbud med sentralt plasserte hybler vil sannsynligvis øke Bergens popularitet som studieby ytterligere.