Det klages stadig over forholdene ved våre sykehus, men jeg har fått en utrolig god pleie og omsorg. Til oversykepleier ved post 1 vil jeg si: Det er flotte medarbeidere du har! Jeg ønsker ikke å fremheve noen spesielt, men jeg har sjelden sett en arbeidsplass med slik høy aktivitet. Selv om natten da det bare var to pleiere på jobb på en hel sengepost, følte vi den samme trygghet og omsorg.

Maten var meget god og variert. Det er ingen slankekur å ligge på Haukeland sykehus hvis appetitten er til stede.

Den samme gode behandlingen opplevde jeg på Rikshospitalet. Jeg ble sendt i ambulansefly, og vel tilbake på Haukeland, hadde jeg gleden av å få samme rom og sengeplass som tidligere og traff min romkamerat som strålte av glede.

Vi skal være glad for at vi bor i Norge og at vi har et godt helsevesen som gir samme behandling til alle uansett økonomisk evne. Jeg er imidlertid fullt oppmerksom på at ikke alt fungerer like godt på alle avdelinger pga. personalmangel og kapasitetsproblemer m.m.

Som enkeltpersoner har vi få muligheter til å påvirke helsepersonells lønns— og arbeidsvilkår. Imidlertid håper jeg at dette bedrer seg, slik at vi får beholde det personell vi har og at det igjen kan bli attraktivt å være ansatt i det offentlige helsevesen.

Igjen takk for utrolig god pleie og omsorg!

ODD METHLIE,

BERGEN