Det skjedde i oktober i fjor. No har Sunnhordland forhøyrsrett dømt ungdommen til 18 dagars fengsel utan vilkår. Retten karakteriserer køyringa som heilt uforsvarleg, og slår ned på at 19-åringen hadde tre passasjerar i bilen og at det var bustader og butikk i området.