Av Raymond A. Pettersen, student ved UiB

Jeg har to innvendinger mot dette som jeg ønsker å uttrykke her:

Vi vet at mange av de elevene som er såkalte bråkebøtter er barn som har en eller annen form for vansker i sitt liv. Vansker som de ikke klarer å mestre på en adekvat måte alene. Noen av disse barna er såkalte hyperaktive (har en hyperkinetisk forstyrrelse), andre har forskjellige former for adferdsforstyrrelser, noen av dem har andre former for psykiske lidelser (som f.eks. angst og depresjon), mens atter andre opplever vansker i hjemmet (som f.eks. foreldre som misbruker forskjellige former for rusmidler).

Å møte disse barna med strenge krav til disiplin, ro og orden vil enhver sakkyndig person anse som ufattelig uansvarlig. Mange av disse barna trenger nettopp skolen som et fristed. Da må en finne andre måter å hjelpe barna på – og ikke straffe dem for en normal reaksjon. I verste fall vil FrPs løsninger virke kontra-terapeutisk og skape unødvendig mange pasienter for det fremtidige helsevesenet. ”Problembarn” finnes ikke!

Skolen skal være et sted hvor barn kan leke og lære samtidig. Vi vet at barn lærer best dersom de kan få lov til å lære gjennom lek; innlæringen bedres og de har lettere for å huske det de har lært. Og ønsker ikke alle foreldre at barna skal trives på skolen?

Det er nok sant at skolen kan forbedres, men det jobber fagpersoner, som pedagoger og psykologer, hele tiden med å finne løsninger på. Og politikerene står, som vi alle har sett, også klare til å debattere skolen som institusjon. Det kommer mye fornuftig ut av dette, men i skoledebatten har FrP tragisk nok ikke gjort leksene sine og får stryk av meg.

Ønsker du at barna dine både skal trives og lære samtidig på skolen? Ønsker du at barn som har problemer skal bli tatt på alvor og ikke kjeftet på? Da bør du ikke stemme FrP!