Den 22 år gamle mannen kan takke politiets sene saksbehandling for at han slipper å sone fengselsstraffen.

Bergen tingrett mener at voldsbruken isolert sett var så grov den burde resultert i ubetinget fengsel. Påtalemyndigheten brukte imidlertid hele 18 måneder på å få saken fremmet for domstolen, noe som førte til mildere straff for fotballspilleren.

Slo med stang

Fotballspilleren dømmes for to legemsfornærmelser natt til tirsdag 12. juni 2000.

Sammen med en kamerat slo og sparket fotballspilleren en beruset person i Kong Oscars gate. Da politiet kom til stedet satt fotballspilleren skrevs over den blødende mannen.

22-åringen forklarte at han bare ville hjelpe den skadde. Den forklaringen festet retten ikke lit til.

Senere samme natt gikk fotballspilleren løs på en tilfeldig person på Fisketorget. Sammen med kameraten jagde han mannen rundt i området og om bord i en båt. Fotballspilleren skal i løpet av noen hektiske minutter blant annet ha slått fornærmede med en teleskopstang.

Kokain i sokken

Bergen tingrett slår fast at voldsbruken skjedde uten foranledning. Dette mener dommerne er straffskjerpende. Flere vitner beskrev fotballspillerens oppførsel som sjokkerende og brutal.

Voldsofferet hadde store smerter i hodet og nakken etter overfallet. Han ble samme natt innlagt ved Nevrokirurgisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus.

I dommen heter det: «Det må ha berodd på tilfeldigheter at fornærmede ikke ble påført alvorlige skader».

Fotballspilleren ble også dømt for besittelse av mindre mengder kokain. I sin forklaring hevdet idrettsmannen at noen måtte ha plantet stoffet på ham.

Retten anså dette som lite sannsynlig ettersom kokainen ble funnet i 22-åringens strømpe.

Fotballspillerens kamerat ble dømt til 30 dagers betinget fengsel.