Vår forening har fulgt denne prosessen nøye. Vi har under saksbehandlingen vært helt sikker på at den grundige dokumentasjon som velforeningen i området har lagt til grunn for sin motstand, og den støtte de har fått fra en rekke hold inklusive bydelsutvalgene i Laksevåg og i Fyllingen, ville sette en hurtig stopp i planene. Når vi nå må konstatere at Bergen bystyre i møte 16.9. likevel vedtok utbygging, og dermed valset over folkemeningen, ble det på styremøte 18.9. vedtatt å gi vårt syn til kjenne i den videre ankeprosessen.

Anleggets håpløse plassering i forhold til tenkte brukere er så grundig dokumentert at det skulle være unødvendig å kommentere. Vi vil i første rekke peke på at dette er en sak som vedrører indre Laksevåg i langt større grad enn det som hittil har fremkommet.

Området med gårdsbruk og utmark ble gradvis innløst og overtatt av Laksevåg kommune helt frem til de første etterkrigsår. Befolkningen i Laksevåg har hele tiden sett på dette som sitt område. Det må nevnes at skogen i området er plantet av skolebarn fra Laksevåg i 30-årene og ut til 1960.

I dag fremstår området med vannene som det sist åpne landskap etter at de siste markene i øvre Laksevåg er blitt ofret i fortettingsprosessen, og for barn her er det siste mulighet for skøyting, ski og akebakker i sitt nærområde.Vannene med sitt ubebygde nedslagsfelt er og vil ved bevaring forbli rene og friske, og har så vidt blitt oppdaget av badende barn og familier. For Laksevågs-beboere i alle aldrer har dette vært et meget brukt tur— og rekreasjonsområde, og vi finner at det er et unikt kulturlandskap med en rekke spor etter tidligere gårdsdrifter og at det er i høyeste grad verneverdig.

Vi finner det påfallende at det plutselig ble et så prekært behov for fotballbane akkurat nå når vannrestriksjonene ble opphevet, at man ikke har tid til å utrede alternativer.

Vi mener at vi har Laksevågs befolkning bak oss i kravet om at området blir bevart som i dag, og vil arbeide sammen med motstanderne i den videre ankeprosess.

ROLF ZACHARIASSEN,

LAKSEVÅG KULTURHISTORISKE FORENING