Kanskje har jeg noe treg oppfatningsevne, og har således hatt litt problem med å oppfatte om det er barnefotball, eller barneidrett du har noe imot. Første del av innlegget ditt kan tyde på det siste, og at fotballen er en passende «hoggestabbe». Du tillegger barnefotballen en del verdivalg som ikke helt stemmer med hva jeg har opplevd. Jeg vil anbefale en liten studie av NFFs handlingsplan, denne finnes på nettsiden: www.fotball.no

NFFs undersøkelser blant barn og unge om hvorfor de velger fotball, har gitt følgende svar i prioritert rekkefølge. Treffe venner — vil spille på lag - lite annet å gjøre - reise på turer - vil bli gode - mor eller far ønsker. At barn og unge velger fotball ut fra disse kriterier kan vel neppe nyttes mot fotballen. Frode Davidsen peker på at kamper gjerne starter før mor eller far er kommet hjem fra jobb, og at en må bruke helger på å heie på smårollingene sine, ja, kanskje må en være pølseselger. Dette beskrives «som det glade vanvidd», mulig det, men for meg har det vært viktig å følge opp ungene mine der de ville være, selv om det kolliderte med mine egne interesser. For meg er det snakk om å ta ansvar for egne gjerninger (det å få barn).

Som mangeårig trener og leder har jeg alltid ivret for at fotballspillere må være allsidige innen idrett, for meg har turn vært den idretten jeg har bedt «mine spillere» ha som «attåtnæring». Jeg har vanskelig for å tro at barn har problem med å delta i flere idrettsaktiviteter - med mindre dette skulle gå ut over mors og fars særinteresser. Kanskje disse da bør legges til side til en senere fase i livet?

Barnefotball blir organisert av voksne, for barn, på barns premisser, håper vi. Likevel, eller kanskje nettopp derfor, holder NFF en høy profil i utdanning av ledere og trenere for nettopp denne aldersgruppen. Her er en levende diskusjon om hva barn vil, hva og hvordan en skal lære motorikk, ferdigheter og etikk, hvorledes ta vare på barnas spontanlek, samt fokus på vinn og tap med samme sinn. Kort sagt: Hvordan hjelpe barn på veien til å bli «hele» mennesker. Mye kan bli bedre, fotballen erkjenner dette med sin intensivering av leder- og trenerutdanningen. For å nå målene trenger en voksne, som er villig til å være med - ikke bare roper ulv, ulv .

Derfor, Frode Davidsen, ta med deg konstruktive innspill og møt fotballen til gjensidig meningsutveksling om Fotball - barneidrett på barnas premisser. Hordaland fotballkrets avholder for tiden flere kurs i hele fylket der nettopp dette er et tema.

Av Geir Kvinge, glad fotballfar