Det å kamuflere den under det sterkt misvisende navnet "naturgass" endrer ikke det faktum. Bergen Natur og Ungdom reagerer på denne støtten fra Olje— og energidepartementet. Det norsk energipolitikk først og fremst bør handle om, er å redusere bruken av fossile energikilder raskest og mest mulig. Dette for å unngå farlige klimaendringer som følge av opphoping av CO2 og andre klimagasser i atmosfæren. Derfor bør alle midler settes inn på å støtte energisparing og utvikling av ny fornybar og miljøvennlig energi som bioenergi, ved for eksempel å bygge ut fjernvarmenettet i Bergen. Statlige subsidier til Naturgass Vest representerer støtte til gammeldags og forurensende energi, og bidrar til å utkonkurrere miljøvennlige alternativer. Mer om hva Natur og Ungdom mener om fossilgass kan leses på nettsiden www.fossilgass.no.

ERIK NATVIG, BERGEN NATUR OG UNGDOM