Er vårt sosialdemokrati blitt så innviklet at det har blitt uforståelig?Eller er det bevisst kynisk regjeringspolitikk over lang tid for å gjøre forvirringen så stor at folk flest har gitt opp å forstå ?Eller er systemet blitt så innvevd i seg selv at ingen kan forstå det, selv av de som har skapt det ? Da er det overmodent for historiens skrotkasse. Skal en skape en forandring til det bedre, er det eneste botemiddelet å nøste det hele opp i omvendt rekkefølge som det ble nøstet ut. En slags demokratisk arkeologisk utgraving. Å starte "med blanke ark" – er nok likevel best. I Ap-regi skjer dette tydelig langsomt. Det siste eksempelet er at nå skal Jens Stoltenbergs vanvittige energipolitikk der strømprisen ble økte med rundt 40 %, med brask og bram reformeres ved at KWT-prisen reduseres med ett øre! De som sliter økonomisk for å få nok tiltrengt varme til vinteren, vil nok juble hemningsløst!Dette blir gjort i full offentlighet uten så mye som tegn til skamrødme.NEV har avlivet strømsløsnings-myten, den bygger på galt grunnlag. Norge har innfridd enøk-målene med 117 %, som tilsvarer en energi — reduksjon med det 35 000 husstander gjennomsnittlig bruker. Det internasjonale energibyrået, IEA, er helt klare: Norge, korrigert for kaldere klima, bruker mindre energi pr. innbygger enn gjennomsnittet av OECD-landene. Dessuten, vi bruker fornybar, ren energi, vannkraft. Andre bruker kull, gass, olje, avfall og biomasse, med den forurensning det fører med seg.Nei, norske velgere, la dere ikke manipulere av enøyd argumentasjon !Heldigvis finnes det alternativer.Pensjonistpartiet er et av dem med klarest profil for nødvendige, og ikke minst forstålige, reformer. For lite parti? Likevel, vi hører til blant de som går oppreist, snakker rent og holder det vi lover! Dessuten, hver stemme gjør oss større og mer slagkraftig.Av Olav Lundestad, Pensjonistpartiet i Hordaland