Jeg kan saktens sympatisere med bønder, men det er andre måter å takle rovdyrproblemet på. Jeg kan ikke tro at flertallet av nordmenn er tilhengere at den brutale nedslaktingen av de enestående ulvene. Har bøndene noen gang tenkt på å bruke vakthunder? Det finnes flere raser som er velegnet. Norge har bare noen få ulver. Snart er de utryddet. Hvilken sørgelig situasjon.

Jeg trodde at Norge alltid prøvde å hjelpe den svake, men det gjelder altså når det «bare» er dyr. Jeg er virkelig fortvilet over ulvedrapene, bedrøvet og skuffet.

NANCY HANSEN-RYAN, USA