Alle som bygger husbankfinansierte boliger vil kunne få et lånetillegg på 140.000 kroner til varmepumpe — i år som i fjor. Det vil også være mulig å få lånetillegg til andre helse-, miljø- og sikkerhetstiltak på samme nivå som i 2002.

Tilskuddet på kr 10.000 til varmepumpe (og andre enøk-tiltak) faller imidlertid bort. Årsaken er at Husbankens tilskuddsramme er vesentlig redusert i forhold til i fjor.

GUNNAR WISTH,

REGIONDIREKTØR, HUSBANKEN, REGIONKONTOR BERGEN